Varausehdot

Palvelu

Flextila.com on Joustotoimisto Oy:n tuottama verkkopalvelu jota käyttää Golfstation Oy vuokratakseen golfsimulaattorin käyttötunteja.

Sopijapuolet

Tämä sopimus on voimassa rekisteröityneen tai tiloja vuokranneen henkilön tai yrityksen (asiakkaan) ja Golfstation Oy:n (vuokranantajan) välillä.
Sopimus muodostuu verkkosivustolle rekisteröityessä tai viimeistään asiakkaan vuokratessa tiloja.

Asiakkaan oikeudet

 • Asiakkaalla on oikeus tilan, irtaimiston ja laitteiden käyttöön vuokrauksen aikana.
 • Asiakas saa tuoda tilaan omia harjoitteluun liittyviä puhtaita välineitä.
 • Asiakas saa tuoda tilaan omia eväitä ja juomia.
 • Asiakas saa päästää tilaan muita henkilöitä, ollessaan itse paikalla.
 • Asiakas saa käyttää tiloja liiketoiminnan edistämiseen ja harjoittamiseen.
 • Asiakas saa kuvata tiloissa ja julkaista materiaalia ilman erillistä lupaa.

Asiakkaan velvollisuudet

 • Tila tulee jättää yhtä siistiin kuntoon kuin se oli vuokrauksen alkaessa.
 • Mikäli tilassa esiintyy puutteita tai se on selkeästi likainen, asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian vuokranantajalle.
 • Mikäli tilan kalusteille, laitteille tai irtaimistolle koituu vahinkoja, niistä tulee välittömästi ilmoittaa vuokranantajalle.

Vuokranantajan oikeudet

 • Valvoa tilaa ja sen käyttöä valvontakameroiden avulla
 • Käyttää valvontakameroiden nauhoituksia tuotekehityksessä ja laadunvarmistamisessa.
 • Peruuttaa varattu aika teknisistä syistä tai muista ongelmista johtuen.
 • Peruuttaa varattu aika muista syistä, mikäli siihen on yli 12 tuntia.

Korvausvelvollisuus

 • Asiakas on korvausvelvollinen omista, ja muiden tilaan päästämiensä henkilöiden aiheuttamista vahingoista.
 • Asiakas on korvausvelvollinen siivouskuluista, mikäli tilaa ei ole jätetty siistiin kuntoon varauksen päätyttyä.
 • Asiakas on korvausvelvollinen, mikäli ennakkoon varattu peliaika ylitetään. Vähimmäisveloitus peliajan ylityksestä on 2 tuntia.
 • Vuokranantaja on korvausvelvollinen, mikäli laitteet eivät toimi ja niitä ei saada korjattua 30 minuutin kuluessa vuokrauksen alkamisesta.
 • Vuokranantaja on korvausvelvollinen, jos aika joudutaan Vuokranantajan toimesta peruuttamaan.
 • Vuokranantaja on korvausvelvollinen, jos tila ei ole käytettävissä tai pääsy sinne on estynyt.
 • Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan, mikäli varaus peruutetaan silloin kun varauksen alkamisajankohtaan on alle 6 tuntia.

Kuukausi – ja kausikorttilaiset

Kuukausi ja kausikorttilaiset voivat muiden asiakkaiden tavoin tuoda varaamallaan vuorolla muita henkilöitä tilaan ja vastuu on näissäkin tapauksissa varaajan. Kuukausikorttilaiset voivat varata yhden (1) tunnin ja kausikorttilaiset voivat varata 2 tuntia per päivä, mutta varauksia voi muuten tehdä useammalle päivälle kerralla. Kuukausi- tai kausikorttilaisen pitää aina olla paikan päällä varaamallaan vuorolla. Peruuttamattomasta vuorosta tulee maksaa sen hetkisen hinnaston mukainen tunti maksu, jos peruuttamattomia vuoroja tulee useita samalle käyttäjälle voidaan kuukausi tai kausikorttilaisen varausoikeus lopettaa tai laittaa tauolle. Kuukausikortti on voimassa 30 päivää tilauksesta tai 31 päivää, jos tilaus alkaa 31 päiväisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.